Természettudományos élménypedagógiai programok fejlesztése Győrben és térségében, a GYEKE és a Mobilis együttműködésében

Az EFOP-3.3.6-17-2017-00017 azonosítószámú projekt a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és a Mobilis Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumában valósul meg. A projekt címe: Természettudományos élménypedagógiai programok fejlesztése Győrben és térségében, a GYEKE és a Mobilis együttműködésében. Jelen projekt során megvalósuló program elsődleges célja, hogy úgy valósítsa meg a kompetencia alapú oktatásra való áttérést, hogy közben az iskolákban ne történjen drasztikus és hirtelen átalakulás, sokkal inkább egyfajta fokozatos szemléletformálás. Ezért az élményközpont munkatársai szorosan együttműködnek a partneriskolák pedagógusaival. A pályázat keretében megvalósuló programok összeállítása során kiemelt célkitűzés volt, hogy a diákok minél szélesebb körére terjedjen ki, és a természettudományos témák iránt kiemelt érdeklődést mutató diákok fejlesztése és tehetséggondozása mellett a hátránnyal küzdő diákok felzárkóztatásának is keretet biztosítson. Győrben és a környékén jelenleg az egyik legkomolyabb kihívás a képzett munkaerő hiánya. Ez elsősorban abból fakad, hogy a Győr környéki gazdaság húzó ágazata az ipar, és a kelleténél kevesebb az ipari, műszaki és természettudományos érdeklődésű gyerek és fiatal, akikből a képzett szakember, vagy műszaki értelmiség származna. Ez a kihívás különösen indokolttá teszi egy olyan oktatást támogató program megvalósítását, amely a természettudományos kompetenciákat fejleszti, és igyekszik a természettudományos érdeklődést már kisiskolás korban megtartani. A pályázat másodlagos és közvetett célja tehát a pályaorientáció. A tanulók bevonásának elsődleges módja az iskolai osztályok fogadása a Mobilis új élményközpontjában kihelyezett természettudományos órák és témanapok formájában. A többi foglalkozási forma megvalósításával a cél elsősorban a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a pályaválasztás támogatása. Összességében elmondható, hogy projektünkkel komplex programot valósítunk meg, hogy hozzájáruljunk a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. A projekt eredmények hasznosulását a köznevelési intézményekkel való együttműködés és a foglalkozások tanmenetbe illesztése biztosítja. A projekt összköltsége 262.844.677 Ft. A projekt a tervezettnek megfelelően, jó ütemben halad.
Copyright © 2012 GYEKE. Minden jog fenntartva!