A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 2000 ősze óta működik, szervezi, illetve közreműködik az intézmény hallgatóinak kulturális, szakmai és sport programjainak rendezésében, motiváló pályázatokat ír ki a győri egyetemistáknak.

A GYEKE más szervezetekkel közösen szervezi és rendezi az Egyetem összes nagy volumenű rendezvényét, így a Széchenyi Egyetemi Napok hagyományos programsorozatát, a Felkészítő Napok, a Gólyatábort, a Gólyabált s más közösségi programokat. Az egyesület részt vállal az egyetemi polgárság mindennapjaiban is öntevékeny körök, szervezetek támogatásával, tehetséges hallgatók segítésével, s több győri fesztivál megrendezésekor szoros együttműködésben partnerként dolgozik Győr Megyei Jogú Város Kulturális Irodájával. A Győri Állásbörze és az azt megelőző felkészítő napok a munkaerő-piac követelményeit ismertetik meg a Győr Egyetemért Közhasznú Egyesület szervezésében a hallgatókkal.

Minden évben az egyesület támogatásával rendezik a már győri tradíciót jelentő, azt tovább építő hallgatói rendezvényeket, mint a Gépész- és Mechatronika szakos Mérnökhallgatók Országos Konferenciáját, az, Informatika Szakos Hallgatók Országos Konferenciáját, a Baross Gábor Szakmai Konferenciát és az Országos Diplomataképző Konferenciát. Az egyesület aktív szerepet vállal kisebb hallgatói rendezvények megvalósításában is.

Az Egyesület tagjai – mivel maguk is önkéntesek – fontosnak érzik az önkéntes munkát. Az önkéntesség eszméjét tovább erősítve különböző adománygyűjtési akciók megszervezésének támogatásában is részt vállal az Egyesület.

A hallgatói sport rendezvényeinek, színtereinek szervezésében is közreműködik az Egyesület. Az egészségmegőrzés keretében évente két alkalommal véradást szerveznek. A sport és az egészség mellett az Egyesület támogatja a tehetséges hallgatókat, fiatalokat. Az Egyesület által felajánlott „építész ösztöndíj” például a tehetséges építész hallgatóknak nyújt támogatást.

Az egyesület célja, tevékenysége a gyermek- és Ifjúságvédelem mellett a győri diákság kulturális életének fellendítése; a nevelést, oktatást, képességfejlesztést célzó programok, illetve hagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvények megszervezése és abban való közreműködés.

Több külsős partnerrel együttműködve az Egyesület számos hallgatói szolgáltatással is támogatja a hallgatói életet. (Például: vonatjegy értékesítés, hallgatói mobiltelefon flotta szervezése, hirdetési lehetőségek koordinálása, albérlet közvetítés, stb.)

Az egyesület a szociálisan rászorult hallgatókon pályázatok kiírásával, más ilyen céllal rendelkező közhasznú szervezetek támogatásával és programok szervezésével segít. Az egyesület ápolja a határon innen és túl működő felsőoktatási intézményekkel a hallgatói kapcsolatokat.

Az egyesület tagjai fiatal végzős ill. jelenlegi hallgatók, így figyelemmel tudják kísérni, hogy milyen programokra van igénye az ifjúságnak. Rendszeresen végeznek  felmérést a hallgatóság kívánságai iránt. A programok megvalósításánál különös figyelmet fordítunk a változatosságra, helyet adunk az amatőr tehetségek számára.

Az egyesület segítséget nyújt, az egyetem hallgatói között szerveződött öntevékeny csoportoknak is – Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzés Intézet. MASZEK Színjátszó kör, melyek jogi személyiség hiányában a GYEKE segítsége nélkül nem tudnának működni.

A rendezvények tervezésekor, megvalósításakor a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület kiemelt figyelmet fordít a lakókörnyezetben élőkkel kialakított példás együttműködésre, a kapcsolatok további építésére. A campus közvetlen szomszédságában található az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Nyugdíjas Ház, s egy a családi házas övezet. Az együttélés a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesületnek is köszönhetően konfliktus nélküli, s ebben a program kínálat, a szilárd közbiztonság szerepe meghatározó. Az egyetem környékén élők rendszeres látogatói a GYEKE programjainak, s véleményük alapján érték-központú tevékenységnek tartják a szervezet működését. Mindez az intézmény számára is meghatározó elismerés.

Az egyesület a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak, a város lakóinak kulturális, sport, szórakoztató programokat szervez, pályázatokat hirdet, s mindez megalapozta a lakókörnyezettel kialakított harmonikus együttműködést és együttélést. A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület – napi szinten együttműködve az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal – felelősségteljesen, az intézmény szinte valamennyi színterén sokrétűen vesz részt a hallgatókkal kapcsolatos feladatok megoldásában.