A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület szolgáltatásainak kiterjesztése közösségi együttműködéseken keresztül

Azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02075

A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 7 937 098 Ft támogatást nyert a „Sokszínű közösségek” című helyi felhívás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02075 azonosítószámú, „A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület szolgáltatásainak kiterjesztése közösségi együttműködéseken keresztül” című projektje keretében.

A projekt legfontosabb célkitűzése, hogy az Egyesület munkája során elért közösségek közti szinergiát megerősítse. A projekt célja összhangban a felhívással a helyi közösségek részvételével feloldani a társadalmi betagozódás miatt elszeparált csoportok kapcsolódásában rejlő lehetőségeket. A tevékenységek révén nemcsak az egyesületi, hanem városi szinten is integrált és programalapú fejlesztéseket kívánunk megvalósítani.

Az európai uniós támogatás segítségével és együttműködésben a Széchenyi István Egyetemmel három nagy rendezvény kerül megvalósításra. SZE E-sport Kupa, amely keretében Győr város és vonzáskörzetének középiskolásainak és az az egyetem hallgatóinak szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy fegyelmezett keretek között összemérjék tudásukat a különböző E-sportokban, emellett minél több hallgatóval fiatallal megismertetni a virtuális sportolás lehetőségeit. A Széchenyi Egyetem Sportági bemutató, amelynek célja a győri középiskolások és az egyetem hallgatóinak sportolással kapcsolatos élményinek bővítése, a hasonló érdeklődési körrel rendelkező diákok közösségének fejlesztése. Ezáltal egy olyan eseménysorozat megszervezése, amely felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára és a jövőben elősegíti a hasonló önszerveződésen alapuló eseményeket. Továbbá, a Korosztályokat egyesítő, átfogó pilot rendezvény, amelynek célja Győr város fiataljainak és a városban tanuló egyetemi hallgatók sportolással kapcsolatos élményinek bővítése, a csapatok ösztönzése az együtt maradásra.

A projekt megvalósítása során több szervezettel is tervezzük az együttműködést, melyek célja a hatékony forrásfelhasználás, a fenntarthatóság biztosítása és az eredmények helyi szinten való minél jobb beépülése. Az együttműködő partnerek a következők: Széchenyi István Egyetem, Széchenyi István Egyetem – Egyetemi Szolgáltató Központ, Széchenyi István Egyetem – HELIX Rendezvényszervező Iroda, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, Uniwork, Uniklub Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Testnevelési és Sportközpont, Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ, Hallgatói Önkormányzatok Országos Szervezete, Művészeti Kar, HUNESZ- Magyar E-sport Szövetség és SZESE E-sport Szakosztály

A projekt 12 hónap alatt valósul meg, a projekt időszaka: 2021.04.01. – 2022.03.31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A projekt 100%-os támogatottságú, a megvalósításhoz igényelt összeg 7 937 098,-Ft.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap, valamint Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósul meg.