„Családi kohézió erősítését szolgáló programok megvalósítása a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és konzorciumi partnere által”

Megkezdődött a munka az EFOP-1.2.1-15-2016-00753 azonosítószámú, „Családi kohézió erősítését szolgáló programok megvalósítása a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és konzorciumi partnere által” című projektben. 

A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda alapvető célja a gyermek- és ifjúságvédelem, a fiatalok segítése, ugyanakkor a célok elérésében megkérdőjelezhetetlen szereppel bír a családok támogatása. 

A családok egységének védelme fontos és összetett feladat manapság, hiszen egyre többet lehet hallani a családokban előforduló problémákról, azok széthullásáról. A GYEKE és konzorciumi partnere célul tűzték ki, hogy megerősítik a család társadalmi szerepét, a családi kohéziót növelik, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek elsősorban a megelőzésre irányulnak. A prevenció hatékonyabb, hosszú távon eredményesebb, mint a krízishelyzet oldása, a konkrét problémakezelés.

A projekt során tervezett tevékenységek magukba foglalják a családi, szülői, egészségfejlesztési szolgáltatásokat, és az elhelyezkedést segítő személyre szabott tréningeket. Családbarát jellegű kezdeményezések és programok szervezésével, támogató és tanácsadó szolgáltatásokkal kívánjuk a helyi közösségek tagjai közötti összefogást megerősíteni, a harmonikus családi élet, valamint a gyermekvállalás és a gyermeknevelés fontosságát tudatosítani az ifjúság körében.

A konzorciumvezető: Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület

A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 2000 ősze óta működik, szervezi, illetve közreműködik a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak kulturális, szakmai és sport programjainak rendezésében, valamint motiváló pályázatokat ír ki a győri egyetemisták számára. 

A GYEKE más szervezetekkel közösen részt vesz az Egyetem összes nagy volumenű rendezvényének szervezésében, beleértve a Széchenyi Egyetemi Napok hagyományos programsorozatát, a Felkészítő Napokat, a Gólyatáborokat, a Gólya- és Öregdiák Bált, valamint más közösségi programokat. Az egyesület részt vállal az egyetemi polgárság mindennapjaiban, hiszen támogatja az öntevékeny köröket és egyéb szervezeteket, segíti a tehetséges hallgatókat, és több győri fesztivál megrendezésekor dolgozott már szoros együttműködésben Győr Megyei Jogú Város Kulturális Osztályával. A Győri Állásbörze és az azt megelőző Felkészítő Nap szintén a GYEKE támogatásával valósulnak meg. A rendezvények célja, hogy megismertessék a munkaerő-piac követelményeit a hallgatókkal.

Az egyesület célja, tevékenysége a gyermek- és Ifjúságvédelem mellett a győri diákság kulturális életének fellendítése, a nevelést, az oktatást, a képességfejlesztést célzó programok, illetve hagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvények megszervezése és abban való közreműködés.

A konzorciumi partner: Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

A Győri Evangélikus Egyházközség fenntartásában óvoda, általános iskola és gimnázium valamint szeretetház is van, így kísérik végig gyülekezeti tagjaiknak életét a születéstől a halálig. Már a keresztelések által bevonják a csecsemőket a gyülekezet életébe. Óvodánk és iskolánk készíti fel a fiatalokat az életre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Oktatási intézményünkbe nem csupán Győrből, de Győr vonzáskörzetéből is jelentkeznek családok, diákok. A közel 100 fő befogadására alkalmas Szeretetház, ahol empatikus és magas szintű idősgondozás folyik, ugyancsak közkedvelt városunkban és vonzáskörzetében.

A Péterfy Sándor Evangélikus Óvoda az Általános Iskolával és Gimnáziummal együtt, közös igazgatásban működik. Az óvoda szellemisége és pedagógiája szintén az evangélikus egyház tanításain alapul. Szeretetteljes környezetben, az elfogadás és befogadás elvét betartva, az ökumené szellemében neveljük a ránk bízott gyermekeket.

Az intézmény sok szempontból különleges. Különleges, hiszen a rendszerváltás után elsők között nyitotta meg kapuit az egyházi intézmények sorában. Különleges, mert 3 éves kortól 18 éves korig nevelheti a gyermekeket. Különleges, mert közösségének nem csupán a gyermekek, hanem családjaik is tagjai. Patinás, ugyanakkor modernül megújuló épületeiben a hagyományaikhoz ragaszkodó, de minden új iránt is nyitott, derűs légkör jellemzi az egymás közötti kommunikációt minden téren.

Együttműködő partnerek: 

A projekt megvalósítása során több szervezettel is tervezzük az együttműködést, melyek célja a hatékony forrásfelhasználás, a fenntarthatóság biztosítása és az eredmények helyi szinten való minél jobb beépülése. Az együttműködő partnerek a következők: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Szolgáltató Központ, Egyetemi Kollégium, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, Méhecske Közhasznú Alapítvány, „Torkos András” Evangélikus Egyházi Művelődési Alapítvány, Győri Evangélikus Egyházközség, valamint Győr-Pér Repülőtér Kft.