A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület szolgáltatásainak bővítése a fiatal korosztályok közösségi aktivitásának erősítésével

Azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01228

A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 7 987 340 Ft támogatást nyert a „Mutasd meg magad!” című helyi felhívás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 2020-01228 azonosítószámú, „A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület szolgáltatásainak bővítése a fiatal korosztályok közösségi aktivitásának erősítésével” című projektje keretében, a közösségi részvételt és befogadást segítő tevékenységek megvalósítására.

A pályázat célja, a fiatal korosztályok, főként a középiskolások és egyetemisták, az „Y” generáció, kulturális és helyi közösségi életbe való bevonása, a befogadás erősítése a kultúrán, sporton és művészeteken keresztül.

Az európai uniós támogatás segítségével és együttműködésben a Széchenyi István Egyetemmel kerülnek megvalósításra a klubfoglalkozások és a művészeti műhelyek. A program részeként művészeti találkozó az egyetemi sajtó érdekében című klubfoglalkozás kerül megszervezésre, melynek célja, hogy a hallgatói lap szerkesztőségének tagjainak lehetőséget adjunk a fejlődésre, ezáltal még inkább betekintést nyerjenek, nemcsak az írott, hanem online és social media felületek használatára.

Megvalósul továbbá készségfejlesztő program, ahol a középiskolás diákok további tanulási döntésének segítése a cél. A kreatív fórum hallgatóknak program keretin belül kreatív, öntevékeny körökhöz kapcsolódó témákban történik a tehetséggondozás. A pályaorientáció elősegítésével kapcsolatos előadásokon, a felvételi kampányon, pályaorientációt támogató eseményeken résztvevő munkatársak és hallgatók munkájának sikeresebbé tétele a cél. Szervezett keretek között történő ötletelés, rögzítés, amely hozzájárul a nemzetközi megjelenések sikerességéhez is.

A projekt megvalósítása során több szervezettel is tervezzük az együttműködést, melyek célja a hatékony forrásfelhasználás, a fenntarthatóság biztosítása és az eredmények helyi szinten való minél jobb beépülése. Az együttműködő partnerek a következők: Alternatív Közlekedést Fejlesztő Hallgatói Közhasznú Egyesület, Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület, Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, Széchenyi István Egyetem, Széchenyi István Egyetem – Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, Széchenyi István Egyetem – HELIX Rendezvényszervező Iroda, Uniwork

A projekt 10 hónap alatt valósul meg, a projekt időszaka: 2020.11.01. – 2021.08.29.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A projekt 100%-os támogatottságú, a megvalósításhoz igényelt összeg 7 987 340,-Ft.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok, valamint Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósul meg.