Regionális-Országos rendezvények

Minden évben megrendezésre kerülő rendezvények:
Nemzetközi Tájékoztató Nap-NETÁN:
Napjainkban a nemzetközi pályázatok, ösztöndíjak, választható nyelvvizsgatípusok és önkéntes munkalehetőségek száma végtelen. E hatalmas választék egy részét kísérli meg minden évben bemutatni az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság. A Széchenyi István Egyetem Aulájában 2008. október 7-én (kedd) megrendezésre került- immáron ötödik alkalommal NEmzetközi TÁjékoztató Nap (NETÁN).

Országos Diplomataképző Konferencia és Külügyes Találkozó:
A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottsága 1999-ben rendezte meg az I. Országos Diplomataképző Konferenciát. Az ODK-t az a törekvés hívta életre, hogy a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak tagjai, elsősorban azok, akik a külügyi bizottságokban dolgoznak, vagy az ezek tevékenységi köréhez hasonló munkát végeznek, olyan továbbképzésen vehessenek részt, amely szélesíti tapasztalataikat, és hathatós segítséget nyújt munkájukhoz. Az alapötlet a rendszeres országos találkozók, vitafórumok, közgyűlések kínálatának kiszélesítése volt.

EFOTT:
Az EFOTT-menedzsment minden évben más helyszínen rendezi meg a Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját. Egyesületünk a 2004-es évtől kezdődően a hallgatói és civil szervezetek együttes megjelenésével képviselteti a Széchenyi István Egyetemet. 2008-as programunk letöltése

2009. évi rendezvényeink:
A rendezvényszervező irodák civil együttműködése a felsőoktatásban:

A 2009. február 19-21. között megvalósult „A rendezvényszervező irodák civil együttműködése a felsőoktatásban „ című program egy országos szintű együttműködést indított el a rendezvényszervező irodákban tevékenykedő fiatal, lelkes, önkéntes szervezők, képviselők között. Mindezidáig nem jött létre olyan fórum, melynek keretei között a rendezvényszervező csoportok közös gondolkodást indíthattak volna el. Pedig igenis szükség lett volna rá, mert ezt a munkát általában nem képzett, szinte tapasztalatlan önkéntes rendezvényszervezők végzik. A folyamatos és hosszú távú együttműködés alapjaként egy kerekasztal- beszélgetést valósítottunk meg, ahol az ismerkedésé és a tapasztalatcseréé volt a főszerep. Az ország számos felsőoktatási intézményének rendezvényszervező irodáiból érkeztek hallgatói, civil képviselők, akik a rendezvények szervezésében szerzett tapasztalataikat oszthatták meg egymással interaktív munka keretében. A programon kitértünk az új ötletekre, az esetlegesen felmerülő problémák, nehézségek megoldási javaslataira is. A program és tapasztalatcsere következtében a rendezvények színvonalasabbá váltak, a programok minőségi megszervezésén túl azonban hangsúlyt fektettünk a rendezvények hallgatókhoz való eljuttatására is,hiszen ez is problémát okozhatott.

Civil találkozó a IX. Országos Diplomataképző Konferencia és Külügyes Találkozó keretein belül:
A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsága szervezésében a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület támogatásával, hagyományosan kilencedik alkalommal, 2009. március 3-6-ig került megrendezésre az Országos Diplomataképző Konferencia és Országos Külügyes Találkozó. A konferencia indokoltsága az volt, hogy a résztvevők – elsősorban hallgatói önkormányzatok képviselői és a külügyi bizottságok tagjai- neves szakemberektől kapjanak megfelelő információkat, tanácsokat munkájukhoz, hatékonyan segítsék a civil szervezetek egymás közti tevékenységét, a szakmai kérdések megvitatása mellett pedig erősödjön a különböző felsőoktatási intézmények hallgatói szervezetei közötti kapcsolattartás is. E cél kitűzésével segítettünk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának azon törekvésében, amely egy jól működő országos hálózatot és munkavégzést kívánt megvalósítani. Az ODK célja az, hogy a közel 80-100 civil szervezeti és felsőoktatási vezetők felkészültebb, képzettebb, tárgyalóképesebb vezetővé váljanak, és a Konferencián szerzett tapasztalatok segítsék az elhelyezkedésüket, társadalmi beilleszkedésüket, valamint civil létük fejlődését. A program a résztvevők és a szervezők véleménye alapján elérte célját. A konferenciára idén is olyan neves előadókat hívtunk meg, akiknek köszönhetően a résztvevők olyan hasznos szakmai ismeretekre tehettek szert, amelyeket mind a hétköznapokban, mind munkájuk során hasznosítani tudtak/tudnak a jövőben is. Az ODK előadói voltak többek között: Barthel Rúzsa Zsolt a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának tagja, Schöberl Márton az NCA kollégiumának tagja, Miskolczi Norbert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, Dr. Bene Tamás az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának tagja, Dr. Forgács Csaba, a Magyar Ösztöndíj Bizottság elnöke, Rábai Zsolt a NATO Főtitkárság munkatársa, Görög Ibolya protokollszakértő, a Miniszterelnöki Hivatal volt protokollfőnöke, Simai Mihály a Magyar ENSZ Társaság elnöke, Szájer József Európai Parlamenti képviselő, Dr. Haraszthy László a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium szakállamtitkára.

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának őszi Közgyűlése:

A győri Széchenyi István Egyetem adott otthont 2009. október 2-4. között megvalósított Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának őszi Közgyűlésének. A Közgyűlésre az ország szinte összes felsőoktatási intézményéből érkeztek képviselők, a háromnapos program alatt a résztvevőknek a szakmai programokon, előadásokon, a közgyűlésen kívül lehetőségük nyílt a kikapcsolódásra, az egymás közvetlenebb, kötetlenebb formában való megismerésére, kapcsolatteremtésre. A rendezvény rendkívül jó alkalom volt arra, hogy a felsőoktatási intézményekben tevékenykedő hallgatói önkéntesek, fiatalok jobban megismerjék egymást, tapasztalataikat átadják egymásnak, és kapcsolataikat ápolják, mely nagyon hasznos lehet későbbi rendezvények szervezésében lévő összefogásban, illetve szakmai programok közös megszervezésében.

Rendezvényszervező Irodák Országos Civil Együttműködése:

A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 2009. október 16-18 között megtartotta a -második alkalommal, hagyományteremtő jelleggel megszervezett- Rendezvényszervező Irodák Országos Civil Együttműködése című programját. A rendezvény célja az volt, hogy az ország felsőoktatási intézményeiben, illetve azok mellett szorosan működő rendezvényszervező szolgáltató irodák, civil szervezetek a jövőben nagyobb együttműködéssel dolgozzanak. A rendezvényen kerekasztal beszélgetést valósítottunk meg, ahol az ország különböző egyetemeiről érkezett hallgatói önkéntesek osztották meg a többiekkel a rendezvényeik szervezésében szerzett tapasztalataikat, esetleges problémáikat, nehézségeiket. Hiszen nem kis nehézséget jelent nekik egy-egy nagyobb volumenű rendezvény (pl.: Gólyabál, Felkészítő Napok vagy Egyetemi Napok) megszervezése. A rendezvényen résztvevők megpróbáltak a felmerült problémákra, nehézségekre tanácsot adni a saját tapasztalataik alapján. Az interaktív munkát trénerek segítségével segítettük elő, nagy hangsúlyt fektetve a tapasztalatcserére, a nehézségek problémák kezelésére, az új ötletek gyűjtésére, a szponzorszerzésre. Programunk célja az is volt, hogy a fiatal, önkéntes rendezvényszervezők így tapasztaltabbá válhattak, az együttműködés a szervezetek között még szorosabb lehetett és így a régió-és országos szintű rendezvények színvonalasabbá válhattak. Véleményünk és a résztvevők visszajelzései alapján a rendezvényünk elérte a kitűzött célját. Programunkon az ország több felsőoktatási intézményéből, civil szervezetektől érkezett képviselők, önkéntesek vettek részt, a programunkban így lefedtük az országos szintű együttműködés létrehozását, a meglévő kapcsolatok felélénkítését. A rendezvényen a felsőoktatási intézmények képviselői többek között a Budapesti Corvinus Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola, a veszprémi Pannon Egyetem, a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem képviseletében érkeztek, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségi tagjai is részt vettek a rendezvényen. A civil szervezetek részéről az Universitas-Győr Nonprofit Kft., a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és a HÖOK mint civil szervezet is képviseltette magát.

Felhívás a személyi jövedelemadó 1 %-ának megfontoltabb felhasználására:

Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület (GYEKE) egy Győr-Moson-Sopron megyei kommunikációs kampányt valósított meg 2009. január 20. és 2009. május 20. között. Az átgondolt kampány során a megye és a régió adófizetőit illetve a Széchenyi István Egyetemen végzett hallgatókat és az Egyetem dolgozóit szólítottuk meg. A kampány során felhasználtuk a média adta lehetőségeket: helyi rádión keresztül hirdetések sugárzásával, nyomtatott sajtóban felhívás megjelentetésével, szórólapok elhelyezésével, honlapunkon található információk frissítésével. Emellett a GYEKE az Universitas-Győr Alapítvány közreműködésével a Széchenyi István Egyetemen végzett hallgatók számára levélben juttatott el egy felhívást a szja 1%-os felajánlásának ösztönzésére. A kampány megvalósításában együttműködtünk a veszprémi VECSA szervezetével. A GYEKE -nek sikerült a kreatív kampány elemeinek segítségével a lehető legszélesebb körben a megyei lakosság figyelmét felhívni a személyi jövedelemadó 1%-ának tudatos felhasználására.

Képzés és tréning a civil szektor fejlődéséért, civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó program:

A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 2009. szeptember 24-26. között megvalósította a civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programját, mely a „Pályázatírás képzés, civil szervezetek kapacitásfejlesztése” címet kapta. A háromnapos, 24 órás képzésen a civil szervezetek képviselői, valamint az egyetemen valamilyen hallgatói szervezetben önkéntesen tevékenykedő fiatalok vettek részt. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósítottuk meg. Megismertettük a résztvevőkkel a különböző hazai és nem hazai pályázati forrásokat, lehetőségeket, eszközöket, know-howt adtunk a szervezeteknek a pénzügyi és humán kapacitásuk fejlesztéséhez. Projektünkben bemutattuk a különböző pályázati rendszereket,a pályázatírás folyamatait a kezdetektől egészen a beszámolók elkészítéséig.A projektek menedzselésére,reklámozására,megvalósítására is kitértünk. A szorosan értelmezett pályázati menedzsmentképzésen túl a program részét képezték a pénzügyi és jogi ismeretek, marketingkommunikációs ismeretek, az adományszervezés módszertana az önkéntesség elterjesztése és az érdekérvényesítés fejlesztése is. A rendezvényen részt vettek a győri Széchenyi István Egyetem Hallgatói szervezeteiben önkéntesen tevékenykedő fiatalok (pl.: a Győri Kredit hallgatói lap fiatal, lelkes munkatársai, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői), a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának hallgatói, valamint a győri nonprofit szervezetek képviselői is (pl.: Zeneország Közhasznú Nonprofit Kft., Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület fiatal önkéntesei).

Felkészítő Napok 2009:
A Felkészítő Napok immáron hagyományosan közel 10éve kerül megrendezésre a győri Széchenyi István Egyetem Campusán és Győr városában a fiatalok, leendő hallgatók közösséggé formálása érdekében. A 2009-es évben a Felkészítő Napok tervezett időpontja augusztus 31. és szeptember 3. közé esik. Programsorozatunk megvalósulását az az ötlet vezérelte, hogy a győri Széchenyi István Egyetemre felvételt nyert hallgatók beilleszkedését szeretnénk elősegíteni, valamint szeretnénk egy olyan programot megvalósítani, melyen a kikapcsolódás mellett a fiatalok olyan közösségi értékeket kapnak, amik hozzásegítik őket az egyetemi élet mindennapjaihoz, és értékes tapasztalatokkal gazdagítja őket. Programsorozatunk egyrészről lezárja a nyári szünetet és egyben megnyitja a tanulmányi, szorgalmi időszakot. A hallgatók a pihenés és a nyár után így újult erővel indulhatnak neki az új, első félévnek, szemeszternek. A rendezvény szervezői minden évben az Egyesületünk tagjaiból és lelkes felsőbb éves hallgatókból kerülnek ki (kb. 20 fő), de a szervezői csoporthoz mindig csatlakoznak olyan hallgatók is, akik a szervezési munkálatok közben kapnak kedvet másoktól a szervezéshez. A Felkészítő Napok a résztvevők (kb. 4000 fő) aktív részvételével valósul meg, a programok mindegyike a fejlődésüket szolgálja. A programsorozat elemeit képezik azok az előadások is -mind az Egyetem, mind a Sportközpont, mind a Tanulmányi Osztály, mind pedig a felsőbb éves hallgatók részéről- melyek a felvételt nyert hallgatókkal megismertetik az Egyetemet, az egyetemen év közben zajló folyamatokat, a Campust és a várost is. A rendezvényre az ország különböző pontjairól, megyéiből érkeznek résztvevők és még az idegenként, más egyetemekről érkező hallgatókkal is sikerül megismertetnünk az Egyetemet és Győr városát. Az Egyetem, az Egyesület évek óta törekszik a Várossal való jó kapcsolat kialakításában és ezen kapcsolat az évek során egyre jobban alakul, mára a kapcsolat olyan kitűnő, hogy az Egyetem is és a Város is számíthat adott esetben a másik fél segítségére, támogatására, részvételére. A Felkészítő Napok során a fiatalok, újonnan érkező hallgatók olyan ismeretségeket köthetnek a saját évfolyamukkal illetve a felsőbb éves hallgatókkal is, hogy a tanév, szemeszter kezdésekor már egy olyan ismerős környezetbe térnek vissza, ahol jól érezték magukat és ahol számíthatnak a felsőbb évesek segítségére.

2008. évi rendezvényeink:
Tréning a diplomás pályakövetési- és az alumni rendszerek működtetésére:
2008. október 3-5. között valósult meg a „Tréning a diplomás pályakövetési- és alumni rendszerek működtetésére” című programunk. A háromnapos rendezvény célja az volt, hogy a hazánkban 5-6 évvel ezelőtt létrejött karrier irodáknak és szolgáltató irodáknak segítséget nyújtsunk a diplomás pályakövetési- és alumni rendszerek feltérképezésében és alkalmazásában. A tevékenység által mérhetővé vált a diplomák értéke, és a tevékenység fontosságát jelzi, hogy a felsőoktatási törvény szabályozza ezeket a rendszereket és a TÁMOP 3.4.1-es pontján belül a témában pályázati lehetőséggel élhettek az irodák. Az alumni rendszereket hasonlóan külföldi példákhoz, a felsőoktatáshoz kapcsolódó civil szervezetek működtetik. Fontos, hogy jó program és „best practice” alakuljon ki hazánkban a fenntarthatóság érdekében. Ez sok felkészülést igényel a munkára és a pályázatra, a rendezvényen kompetens cégek trénerei segítettek a résztvevőknek a felkészülésben. A fent említett tevékenységeknek a fejlesztésében nyújtott segítséget a rendezvény, melyet elsősorban a nyugat-dunántúli régióban működő karrier és öregdiák irodáknak szerveztünk meg.

VIII. Országos Diplomataképző Konferencia és Országos Külügyes Találkozó:
Az Országos Diplomataképző Konferencia és Országos Külügyes Találkozó hagyományosan VIII. alkalommal került megrendezésre a Széchenyi István Egyetem Campusán. A konferencia indokoltsága az volt, hogy a résztvevők – elsősorban hallgatói önkormányzatok képviselői és a külügyi bizottságok tagjai- neves szakemberektől kapjanak megfelelő információkat, tanácsokat munkájukhoz, hatékonyan segítsék a civil szervezetek egymás közti tevékenységét, a szakmai kérdések megvitatása mellett pedig erősödjön a különböző felsőoktatási intézmények hallgatói szervezetei közötti kapcsolattartás is. E cél kitűzésével segítettünk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának azon törekvésében, amely egy jól működő országos hálózatot és munkavégzést kívánt megvalósítani. Az ODK célja az, hogy a közel 80-100 civil szervezeti és felsőoktatási vezetők felkészültebb, képzettebb, tárgyalóképesebb vezetővé váljanak, és a Konferencián szerzett tapasztalatok segítsék az elhelyezkedésüket, társadalmi beilleszkedésüket, valamint civil létük fejlődését. A rendezvénnyel a hallgatói aktivitást is növeltük, és lehetőséget biztosítottunk a hallgatók számára, hogy hasznos információhoz jussanak olyan témákban, amelyek aktualitásuk mellett akkor is értékesek, ha a tanulmányaikkal nincsenek közvetlen kapcsolatban. A program a résztvevők és a szervezők véleménye alapján elérte célját.

IV. Regionális Ifjúsági Szakmai Nap a fiatalok Szakmai fejlődéséért:
Immáron negyedik alkalommal került megrendezésre Győrben a IV. Regionális Ifjúsági Szakmai Nap, mely a korábbiakhoz hasonlóan tréningek, előadások és a résztvevők aktív munkája srán bontakozott ki és érte el hatékonyságát. Programunkban a HÖOK Észak-Nyugat Magaroszági Regionális Szövetsége volt együttműködő partnerünk. Az ifjúsági érdekvédelmi szervezet egyik tagja előadásokat tartott, ezen kívül segítségünkre volt abban is, hogy a rendezvényről informálni tudtuk az érintett ifjúsági közösségeket.

2007. évi rendezvényeink:
III. Regionális Ifjúsági Szakmai Nap:
III. Regionális Ifjúsági Szakmai Nap elnevezésű rendezvényt szerveztünk az ifjúsági szervezetek térségi együttműködésének elősegítésére, fejlesztésére. A programot immáron harmadik alkalommal, hagyományteremtő módon valósítottuk meg. A meghívott vendégek a Pannon Egyetem (Veszprém, Georgikon Mezőgazdasági Tudományi Kar Keszthely), a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Széchenyi István Egyetem civil ifjúsági szervezeteinek képviselői voltak. A program első állomása egy csapatépítő tréning volt, majd egy kerek-asztal beszélgetés vette kezdetét, melynek során olyan témákban indítottunk diskurzusokat, mint a bolognai folyamat, a hallgatói érdekképviselet, a hallgatói szolgáltatások körének bővülése és a pályakövetési rendszer kiépítése. A rendezvénnyel a hallgatói szervezetek közti együttműködés erősödését kívántuk elérni.

Karrier Irodák felkészítése a TÁMOP 3.4.1-es pályázatra a Nyugat-Dunántúli Régióban:
A Nyugat-Dunántúli Régióban az elmúlt 4-5 évben létrejöttek a felsőoktatási intézményekben karrier irodák, melyek azt a felmerült igényt elégítik ki, hogy az intézményekben diplomát szerző fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését, szakmai fejlődését, tudatos karrierépítését elősegítik, ezzel is az intézményben szerzett diploma értékét növelje. Ezen tevékenységnek viszont mérhetőnek kell lennie, ezért valamilyen felmérésre van szükség, amely a piac tényleges visszajelzéseit mutatja. Ez pedig a végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálata, amely fontos információval szolgálhat mind az intézmény, mind hallgatói ill. leendő hallgatói számára. Erre a feladatra a TÁMOP a 3.4.1-es pontján belül a témára pályázati lehetőséget biztosítottunk. Projektünk keretein belül elsősorban a régióban található irodák képviselőinek egy közös két napos tréninget nyújtottunk, amely segítségükre lehetett a pályázatok elkészítésénél, lebonyolításánál és elszámolásánál.
Részletes program letöltése

Pályázatírás és pályázati menedzsment, kapacitásépítés ifjúsági civil szervezeteknek:
A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 30 órás képzést valósított meg a Nyugat-dunántúli székhelyű ifjúsági-, ifjúságot segítő szervezetek, ifjúsági szakemberek, önkormányzatok, kistérségi együttműködések képviselői számára. A képzés keretein belül, megismertettük a részvevőkkel a különböző pályázati forrásokat, ezen belül is különösen az Új Magyarország Fejlesztési Tervet, illetve egyéb, nem hazai pályázati forrásokat.
Az általunk tervezett képzés magas színvonalát tapasztalt és felkészült előadó, képző biztosította.

2006. évi rendezvényeink:
Széchenyi Futam I. Alternatív hajtású járművek versenye:
A világ nagyvárosaiban egyre nagyobb, és máig megoldatlan problémát jelent a motorizált járművek növekvő száma, illetve az ehhez kapcsolódó káros következmények. Az utak zsúfoltsága lassan elviselhetetlenné teszi a városi közlekedést. Az emberiség kimeríti a rendelkezésre álló természeti erőforrásokat, miközben fokozódó mértékben szennyezi a környezetét. A megoldáshoz hosszú út vezet, melyen az első lépést a jelen mérnökhallgatói tehetik meg.
Ez a verseny lehetőséget nyújt a résztvevőknek arra, hogy az elméleti oktatás során keletkező innovatív ötleteiket a gyakorlatban valósíthassák meg.

Ifjúsági szervezetek, kapcsolatépítése, együttműködés erősítése

II. Regionális Ifjúsági Szakmai Nap a térségi együttműködés erősítésért:
II. Regionális Ifjúsági Szakmai Nap elnevezésű rendezvényt szerveztünk az ifjúsági szervezetek térségi együttműködésének elősegítésére, fejlesztésére. A programot immáron második alkalommal, hagyományteremtő módon valósítottuk meg.

A civil érdekérvényesítést elősegítő tapasztalatcsere a Nyugat-Dunántúli régió felsőoktatási intézményeinek szervezetei között